connecting...
การจัดส่งสินค้า
คุณสามารถเลือกวิธีการให้เราจัดส่งสินค้าให้คุณได้ดังนี้

วิธีที่ 1 ส่งด้วย Kerry Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง Kerry Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักน้อยถึงปานกลาง
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ https://th.kerryexpress.com/th/track/

อัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
*สินค้าบางตัวจะมีส่วนลดค่าส่งอาจจะทำให้ได้รับสิทธิส่งฟรี

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง Kerry Express


วิธีที่ 2 ส่งด้วย Best Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง Best Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่ปลายทาง
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักมาก
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ https://www.best-inc.co.th/track

อัตราค่าจัดส่งตามระยะทางและน้ำหนัก
*สินค้าบางตัวจะมีส่วนลดค่าส่งอาจจะทำให้ได้รับสิทธิส่งฟรี

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง Best Express


วิธีที่ 3 ส่งด้วย Flash Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง Flash Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่ปลายทาง
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักมาก
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ https://www.flashexpress.co.th/tracking/

อัตราค่าจัดส่งตามระยะทางและน้ำหนัก
*สินค้าบางตัวจะมีส่วนลดค่าส่งอาจจะทำให้ได้รับสิทธิส่งฟรี

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง Flash Express


วิธีที่ 4 ส่งด้วย NIM Express

สินค้าจะได้รับการจัดส่งถึงที่ ด้วยบริษัทขนส่ง NIM Express
ใช้เวลาประมาณ 1 - 7 วันทำการ แล้วแต่พื้นที่ปลายทาง
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการใช้ด่วน และน้ำหนักมาก
สามารถติดตามและตรวจสอบสิ่งของผ่านเว็บไซต์ www.nimexpress.com

อัตราค่าจัดส่งตามระยะทางและน้ำหนัก
*สินค้าบางตัวจะมีส่วนลดค่าส่งอาจจะทำให้ได้รับสิทธิส่งฟรี

รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น ก่อนเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันเดียวกัน*
รายการสั่งซื้อที่ชำระค่าสินค้าและแจ้งการชำระเงินเสร็จสิ้น หลังเวลา 10:00 น. จะได้รับการจัดส่งภายในวันถัดไป*
*ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทขนส่ง NIM Express